สรุปข้อมูลผู้ป่วยใน ปี 2561

สรุปข้อมูลผู้ป่วยใน เดือน มิถุนายน 2561

สรุปข้อมูลผู้ป่วยในเดือน มิถุนายน 2561

 

16 07 2561 09 04 52

 

 16 07 2561 09 03 23

 

16 07 2561 09 04 21 

 

 16 07 2561 09 19 19

 

 16 07 2561 09 20 55

 

 ไฟล์ ข้อมูลผู้ป่วยในเดือน มิถุนายน 2561