สรุปข้อมูลผู้ป่วยใน ปี 2560

สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2560

สรุปข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2560

 

 21 12 2560 10 24 12

 

 

 21 12 2560 10 26 03

 

21 12 2560 10 25 18

 

 

 21 12 2560 10 24 52

 

 

 

 

ไฟล์ ข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2560